Jeg drømmer om at dit og mit selvværd er så højt at vi ikke behøver at sætte os over nogen, nedgøre nogen eller tyrannisere nogen.

For mig er det vigtigt med frie valg, for mig er det vigtigt at vælge med kærlighed.

Jeg drømmer om kvinder og mænd i ligeværdig balance over hele jorden.

Jeg drømmer at vi kan udtrykke os, med ansvarlighed og ærlighed.

Jeg drømmer om at vi tager os kærligt af jorden, -det er den der giver os føde.

Jeg drømmer om at vi kan udtrykke os, inspirere hinanden og løfte hinanden.

Jeg drømmer om glæde, udvikling, frihed og kærlighed.

Det drømmer jeg om